Αγία Ελέσα

Το μοναστήρι της Αγίας Ελέσας βρίσκεται νοτιοδυτικά στο νησί, σχεδόν πάνω απο την παραλία Μελιδόνι. Η θέα, ιδίως κατά τη διάρκεια του δειλινού, απο

Αγία Ελέσα

Το μοναστήρι της Αγίας Ελέσας βρίσκεται νοτιοδυτικά στο νησί, σχεδόν πάνω απο την παραλία Μελιδόνι. Η θέα, ιδίως κατά τη διάρκεια του δειλινού, απο

Αγία Ελέσα

Το μοναστήρι της Αγίας Ελέσας βρίσκεται νοτιοδυτικά στο νησί, σχεδόν πάνω απο την παραλία Μελιδόνι. Η θέα, ιδίως κατά τη διάρκεια του δειλινού, απο